Logo

Name of University:

Stepanakert «Mesrop Mashtoc» University

Accreditation requirement Mandatory
Decision Positive
Accreditation report number ԻՀ N 75
Agency name ''National Centre for Professional Education Quality Assurance'' Foundation (ANQA)
Institution name Stepanakert «Mesrop Mashtoc» University
Accreditation type Institutional
Valid from 21 April 2023
Valid to 21 April 2027
Registration date 28 April 2023
Decision document number N 81
Decision document date 10 February 2023
ESCS ministry document number N 522-Ա/2
ESCS ministry document date 18 April 2023
Next accreditation date 21 April 2026
Additional information 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ին «Մեսրոպ Մաշտոց» համալսարանը ՈԱԱԿ հոգաբարձուների խորհրդին ներկայացրել է ՈԱԱԿ հավատարմագրման հանձնաժողովի 2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ի թիվ 74 որոշումը՝ պայմանական ինստիտուցոնալ հավատարմագրումն վերանայելու մասին դիմում-բողոք։ Համաձայն «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի հավատարմագրման հանձնաժողովի ձևավորման և գործունեության ընթացակարգի 10-րդ գլխի դրույթների, հավատարմագրման հանձնաժողովը 2023թ․ փետրվարի 10-ին կայացրել է թիվ 81 որոշումը՝ հավատարմագրման հանձնաժողովի 2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ի թիվ 74 որոշումը փոփոխելու և ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում՝ 4 /չորս/ տարի ժամկետով շնորհելու մասին:
TLI’s accreditation certificate
Related documents

Expert group